Jak vyzrát na bramboru

O projektu

bramboraHra Jak vyzrát na Bramboru je interaktivním animovaným příběhem plným zážitků, problémů i legrace. Děti během hry prochází životní příběh jedné brambory. Za hledáním vhodného přírodního prostředí pro její život se skrývají nejrůznější peripetie: sucho na poušti, slaná voda v moři, zima a mráz na nejvyšším místě světa. Děti spolu s bramborou poznávají přírodní cykly a zákonitosti: otáčení planety Země kolem své osy a Slunce, koloběh vody v přírodě nebo závislost člověka na rostlinách.

Dlouhodobým cílem celého projektu je rozvoj možností smysluplného využití multimédií ve vzdělávání. Hra je proto již od počátku koncipována jako vzdělávací pomůcka pro žáky 3. a 4. tříd základních škol. Současně doufáme, že může zaujmout i širší publikum.

Hru realizovalo občanské sdružení KVAS z podnětu a za přispění Národního zemědělského muzea jako součást doprovodného programu pro děti k výstavě Brambory – skrytý poklad. Díky dobrovolnické práci studia Mouse Over mohla být hra realizována v současném rozsahu s minimálními finančními náklady.

bramboraNynější verze hry je otevřena dalším nápadům a návrhům. Hra teprve čeká na testování a na svou finální podobu. Především oceníme připomínky z řad učitelů, které nám pomohou z hry vytvořit přínosnou školní pomůcku. Tímto se rovněž obracíme na sponzory, bez jejichž podpory se další fáze projektu neobejde.