Jak vyzrát na bramboru

O výstavě

brambora

Hra Jak vyzrát na Bramboru vznikla pro výstavu „Brambory – skrytý poklad“, kterou pořádá Národní zemědělské muzeum v Praze ve výstavním sále v 1. patře od 18. 4. do 3. 8. 2008.

Výstavou pořádanou v letošním roce, který vyhlásila FAO Mezinárodním rokem brambor, se Národní zemědělské muzeum Praha připojuje k oslavě tohoto plodu, jenž se stal věhlasným fenoménem, potravinou i průmyslovým výrobkem. Výstava se věnuje původu a historii brambor, zavedení brambor na evropský kontinent a do Čech, jejich botanickým vlastnostem a chemickému složení, pěstování, sklizni, skladování i mnohostrannému využití.

brambora Na obrázcích, v textech, tabulkách i grafech je podrobně vysvětlena tématika zpracování půdy, tradiční i současné způsoby pěstování brambor, jejich odrůdy, ale také šlechtění a výzkum. Pozornost je věnována i významným bramborářským organizacím a osobnostem. Stranou nezůstávají ani brambory ve slovesném a hudebním umění, jako obyčeje, pranostiky a písně.

Výstava, určená laikům i odborníkům, dospělým i školám, bude doprovázena bohatým programem – přednáškami, ukázkami, ochutnávkou, anketou a soutěží. Lektorský program pro školy bude zaměřen na druhé stupně základních škol, víceletá gymnázia a střední školy.

Spolupořadateli výstavy jsou Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední bramborářský svaz ČR a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod.
Mediální partneři: Český rozhlas 2 – Praha a časopisy Senior 50plus, Myslivost, Třetí věk a Zemědělec.

z tiskové zprávy NZM